CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 218 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Aspartam

Aspartam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói, 100 gói, 200 gói, 300 gói, 500 gói x 1 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24917-16

Terpinon

Terpinon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 12 viên; chai 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên, 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24367-16

Vacolaren

Vacolaren - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23116-15

Atafed S PE

Atafed S PE - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên, hộp 25 vỉ, 50 vỉ x 4 viên, chai 50 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20906-14

Clorpheniramin

Clorpheniramin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 20 viên, chai 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên, 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20907-14

Clorpheniramin

Clorpheniramin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; chai 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên, 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21413-14

H-Vacolaren

H-Vacolaren - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20909-14

Mebendazol 500

Mebendazol 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 100 vỉ x 1 viên; Hộp 1 vỉ, 100 vỉ x 4 viên; Hộp 1 vỉ, 100 vỉ x 6 viên; Hộp 10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31283-18

Vaco-Pola 6

Vaco-Pola 6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19544-13

Cetazin

Cetazin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hộp 3 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 200 viên, 500 viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 200 viên, 500 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13950-11

Domperidon

Domperidon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 200 viên, 500 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11802-10

Domperidon

Domperidon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 30 gói x 1 gam thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11801-10

Lorafed s

Lorafed s - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ x 6 viên, chai 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11804-10

Ratacid 150

Ratacid 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 50 viên, 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10569-10

Ratacid 300

Ratacid 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 50 viên, 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10570-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn