FERRING PHARMACEUTICALS LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 34 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 9 loại
Duratocin

Duratocin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-19945-16

Duratocin

Duratocin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Draxis Pharma (A Division of Daxis Specialty) - CA NA DA
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN1-250-10

Picoprep

Picoprep - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2 gói x 16,1g
Nhà sản xuất: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN2-144-13

Duratocin

Duratocin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Draxis Pharma (A Division of Daxis Specialty) - CA NA DA
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-14168-11

Duratocin

Duratocin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Draxis specialty pharmaceuticals Inc. - CA NA DA
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-14168-11

Glypressin (Đóng gói: Ferring International Center S.A., Switzerland)

Glypressin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 ống dung môi 5ml
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-8691-09

Minirin (Nhà SX theo hợp đồng: Catalent - UK)

Minirin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đông khô dạng uống
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ 10 viên; Hộp 10 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Ferring AB - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-8692-09

Minirin (Nhà SX theo hợp đồng: Catalent - UK)

Minirin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đông khô dạng uống
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ 10 viên; Hộp 10 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Ferring AB - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-8693-09

Bravelle (Đóng gói: Ferring International Center S.A., Switzerland)

Bravelle - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ bột và 5 ống dung môi; Hộp 10 lọ bột và 10 ống dung môi
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-6648-08

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn