GLAXOSMITHKLINE PTE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 147 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Votrient 200mg

Votrient 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Glaxo Operations UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20280-17

Polytar bar

Polytar bar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xà phòng y khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bánh 100g
Nhà sản xuất: Manufacturing Services & Trade Corporation - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16268-13

Polytar Liquid

Polytar Liquid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu gội
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 150ml
Nhà sản xuất: Stiefel Laboratories Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14685-12

Sastid bar

Sastid bar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xà phòng y khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bánh 100g
Nhà sản xuất: Manufacturing Services & Trade Corporation - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15449-12

Malanil paediatric tablets

Malanil paediatric tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline Inc. - CA NA DA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-12462-11

Malanil tablets

Malanil tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline Inc. - CA NA DA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-12463-11

Flixonase

Flixonase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thuỷ tinh 60 liều xịt + 1 dụng cụ bơm định liều + 1 dụng cụ nối với mũi
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10263-10

Panaflex

Panaflex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao dán
Quy cách đóng gói: Hộp 24 túi x 2 miếng 10cm x 14cm
Nhà sản xuất: Teh Seng Pharmaceutical Mfg. Co., Ltd., Secondary Factory - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-11058-10

Eno Orange

Eno Orange - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 24 gói
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8714-09

Lacipil 2mg

Lacipil 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9227-09

Lacipil 4mg

Lacipil 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9228-09

Panadol Cảm cúm Extra

Panadol Cảm cúm Extra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8715-09

Timentin 3.2g

Timentin 3.2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột khô để pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 lọ
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham Pharm - PUERTO RICO
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9229-09

Malanil paediatric tablets

Malanil paediatric tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viờn bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 12 viờn
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN1-063-08

Malanil tablets

Malanil tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viờn bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 12 viờn
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN1-064-08

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn