CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 268 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 14 loại
Senitram 1,8g

Senitram 1,8g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18752-13

Ofloxacin 200mg/100ml

Ofloxacin 200mg/100ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ x 100ml.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31781-19

Vitamin B12 2,5 mg/1ml

Vitamin B12 2,5 mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29801-18

Oxacilin 1g

Oxacilin 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ loại dung tích 15 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26905-17

Nước cất tiêm 10 ml

Nước cất tiêm 10 ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24804-16

Pyrazinamide 500mg

Pyrazinamide 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23605-15

Sefonramid 2g

Sefonramid 2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22490-15

Vitamin B6 125mg

Vitamin B6 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22951-15

Quinapril 10

Quinapril 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30439-18

Quinapril 40

Quinapril 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30440-18

Cephalexin 750mg

Cephalexin 750mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14337-11

Cloxacillin 0,5g

Cloxacillin 0,5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 lọ bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14338-11

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11629-10

Midaxin 300

Midaxin 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi 1 vỉ x 10 viên nang, hộp 1 túi 2 vỉ x 10 viên nangcứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11631-10

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn