CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM NIC (NIC PHARMA)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 49 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Terpin Goledin

Terpin Goledin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20594-14

Clamixtan

Clamixtan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim. Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim. Chai 100 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim. Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim. Chai 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14067-11

Clamixtan F

Clamixtan F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim. Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim. Chai 100 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim. Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim. Chai 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14068-11

Dogracil

Dogracil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim. Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim. Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14074-11

Glimepirid Nic 2mg

Glimepirid Nic 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14604-11

Isoniazid Nic

Isoniazid Nic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén. Chai 500 viên, 1500 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén. Chai 500 viên, 1500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14605-11

Nicspa

Nicspa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang cứng. Chai 100 viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang cứng. Chai 100 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14606-11

Polacanmin 6

Polacanmin 6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 15 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 15 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14083-11

Rumednic Extra

Rumednic Extra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 25 vỉ x 4 viên bao phim. Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim. Chai 100 viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên bao phim. Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim. Chai 100 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14085-11

Spas-Nic 200

Spas-Nic 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14087-11

Aldalaf 10

Aldalaf 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm. Chai 100 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12026-10

Aldalaf 20

Aldalaf 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm. Chai 100 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12027-10

Decozaxtyl

Decozaxtyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12028-10

Domperidon

Domperidon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên bao phim. Chai 100 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12029-10

Domperidon Caps

Domperidon Caps - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng. Chai 100 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12030-10

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn