CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 190 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 26 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Imidapril 5mg

Imidapril 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25932-16

Prednisolone 5mg

Prednisolone 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên, chai 100 viên, chai 200 viên, chai 300 viên, chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24887-16

Prednisolone 5mg

Prednisolone 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén màu vàng
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên, hộp 50 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, chai 200 viên, chai 300 viên, chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24888-16

Flunarizine 5mg

Flunarizine 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23073-15

Lovastatin 20mg

Lovastatin 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22237-15

Propranolol

Propranolol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21392-14

Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus acidophilus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 gói x 1g thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 1g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13915-11

SunHEPA

SunHEPA - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13916-11

Antinat 750mg

Antinat 750mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 10 ml nước cất pha tiêm, hộp 10 lọ, thuốc bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10484-10

Antizidin 1g

Antizidin 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 1g + 10ml nước cất, thuốc bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10485-10

Bactoprime F

Bactoprime F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11743-10

Cefaclor TVP 125mg

Cefaclor TVP 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 2g thuốc bột pha hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11744-10

Cefadroxil PL 500mg

Cefadroxil PL 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11190-10

Cefadroxil pp

Cefadroxil pp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10488-10

Cefadroxil TVP 250mg

Cefadroxil TVP 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 2g thuốc bột pha hỗn dịch để uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11745-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn