CLARIS LIFESCIENCES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 84 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 14 loại
Celemin Nephro 7%

Celemin Nephro 7% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Claris Otsuka Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19402-15

Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch 5D

Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch 5D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16607-13

RL

RL - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14507-12

Peritoneal Dialysis Solution BP (1.36% w/v)

Peritoneal Dialysis Solution BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi 2000ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12907-11

Peritoneal Dialysis Solution BP (2.27% w/v)

Peritoneal Dialysis Solution BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi 2000ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12908-11

Peritoneal Dialysis Solution BP (3.86% w/v)

Peritoneal Dialysis Solution BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi 2000ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12909-11

Cefzid 1G

Cefzid 1G - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc và 1 ống 10ml nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10984-10

Celemin 10 Plus

Celemin 10 Plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml, chai 250ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10985-10

Celemin 5S

Celemin 5S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml, chai 250ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10986-10

Celemin Hepa 8%

Celemin Hepa 8% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 500ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10191-10

Dioz

Dioz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 3 túi: 1 túi dịch truyền Aminoacid 800ml, 1 túi dịch truyền Glucose 800ml và 1 túi nhũ tương chất béo 400ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10192-10

Celemin Nephro 7%

Celemin Nephro 7% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 500ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8139-09

Fluidex 5

Fluidex 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 500ml; chai nhựa 500ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7109-08

Rilate

Rilate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 500ml; chai nhựa 500ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7110-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn