CHOONGWAE PHARMA CORP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 47 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 5 loại
Combilipid Peri Injection

Combilipid Peri Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch ngoại vi
Quy cách đóng gói: Túi 3 ngăn 1440ml, Túi 3 ngăn 1920ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-9610-10

Lipigold 10% Injection

Lipigold 10% Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi polypropylen 250ml, Túi polypropylen 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-13684-11

Lipigold 20% Injection

Lipigold 20% Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi polypropylene 25ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-13685-11

ChoongwaeEvacomine injection

ChoongwaeEvacomine injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 250ml; chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6597-08

Lactated Ringer' s injection

Lactated Ringer
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai thuỷ tinh 500ml, chai nhựa 500ml
Nhà sản xuất: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutiacls Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6602-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn