CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR - AUSTRAPHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 67 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 10 loại
Andonbio

Andonbio - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói, 50 gói x 1 g
Nhà sản xuất: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20517-14

L-Bio

L-Bio - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 25 gói, 100 gói x 1g
Nhà sản xuất: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21035-14

Lengaza

Lengaza - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói x 1g
Nhà sản xuất: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19149-13

Lengaza

Lengaza - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói x 1g
Nhà sản xuất: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19149-13

Auliral-A

Auliral-A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11947-10

Ausagel 100

Ausagel 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11309-10

Ausagel 250

Ausagel 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11310-10

Doginine 200 mg

Doginine 200 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11311-10

Phytocare-D

Phytocare-D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11950-10

L-Bio-3D

L-Bio-3D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 30 gói, 100 gói
Nhà sản xuất: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5259-08

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn