CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI PHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 84 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 15 loại
Faymasld

Faymasld - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19438-13

Dopril Plus SaVi

Dopril Plus SaVi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén hình oval bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén hình oval bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14390-11

Lazilipi 100

Lazilipi 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14392-11

SaVi Carvedilol 3.125

SaVi Carvedilol 3.125 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14399-11

SaVi Irbesartan 150

SaVi Irbesartan 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14403-11

SaVi Irbesartan 75

SaVi Irbesartan 75 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14404-11

SaVi Lisinopril 10

SaVi Lisinopril 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14408-11

SaVi Olanzapine 5

SaVi Olanzapine 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14411-11

SaVi Pioglitazone 45

SaVi Pioglitazone 45 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14412-11

SaVi Calcium 500

SaVi Calcium 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Tuýp 20 viên nén sủi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10386-10

SaVi Dome 10

SaVi Dome 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10388-10

SaVi Lora 10

SaVi Lora 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10389-10

SaVi Sen

SaVi Sen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10392-10

SaViDeslo

SaViDeslo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén tròn bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10394-10

SaViDopril Plus

SaViDopril Plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10396-10

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn