BAXTER HEALTHCARE (ASIA) PTE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 50 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Prismasol B0

Prismasol B0 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch lọc máu và thẩm tách máu
Quy cách đóng gói: Thùng 2 túi, mỗi túi gồm 2 khoang (khoang A 250ml và khoang B 4750ml)
Nhà sản xuất: Bieffe Medital S.p.A. - Ý
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21678-19

Aerrane

Aerrane - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Chất lỏng dễ bay hơi dùng gây mê đường hô hấp
Quy cách đóng gói: Hộp 6 chai 100ml; Hộp 6 chai 250ml
Nhà sản xuất: Baxter Healthcare Corp of Puerto Rico - MỸ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19793-16

OliClinomel N4-550 E

OliClinomel N4-550 E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 3 ngăn chứa dung dịch lipid, aminoacid, glucose: túi 1000ml (200+400+400); túi 1500ml (300+600+600)
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18815-15

OliClinomel N7-1000 E

OliClinomel N7-1000 E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 3 ngăn chứa dung dịch lipid, aminoacid, glucose: túi 1000mI(200+40 0+400); túi 1500ml (300+600+600)
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18816-15

Clinoleic 20%

Clinoleic 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch lipid truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 250ml
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18163-14

Clinoleic 20%

Clinoleic 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch lipid truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 100ml
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18164-14

Sevoflurane

Sevoflurane - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Chất lỏng dễ bay hơi dùng gây mê đường hô hấp
Quy cách đóng gói: Chai 250ml
Nhà sản xuất: Baxter Healthcare Corp of Puerto Rico - MỸ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18162-14

Suprane

Suprane - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mê bay hơi (chất lỏng dùng để hít)
Quy cách đóng gói: Chai 240ml
Nhà sản xuất: Baxter Healthcare Corp of Puerto Rico - MỸ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17261-13

Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose

Dianeal Low Calcium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi nhựa 2l; 2,5l; 5l
Nhà sản xuất: Baxter HealthCare SA, Singapore branch - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10748-10

Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 2,5% Dextrose

Dianeal Low Calcium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi nhựa 2l; 2,5l; 5l
Nhà sản xuất: Baxter HealthCare SA, Singapore branch - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10749-10

Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 4,25% Dextrose

Dianeal Low Calcium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi nhựa 2l; 2,5l; 5l
Nhà sản xuất: Baxter HealthCare SA, Singapore branch - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10750-10

Clinoleic 20%

Clinoleic 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương để tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi 100ml, 250ml, 500ml
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6926-08

Extraneal Peritoneal dialysis solution with 7.5% Icodextrin

Extraneal Peritoneal dialysis solution with 7.5% Icodextrin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Quy cách đóng gói: Túi 2 lít
Nhà sản xuất: Baxter HealthCare SA, Singapore branch - XING GA PO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6447-08

Hemofil M

Hemofil M - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đóng cùng 1 lọ 10ml nước pha tiêm
Nhà sản xuất: Baxter Healthcare Corporation - MỸ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6924-08

Hemofil M

Hemofil M - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc đóng gói cùng 1 lọ nước pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Baxter Healthcare Corporation - MỸ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6925-08

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn