LABORATOIRE AGUETTANT

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 35 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 6 loại
Phenylalpha 50 micrograms/ml

Phenylalpha 50 micrograms/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22162-19

Nicardipine Aguettant 10mg/10ml

Nicardipine Aguettant 10mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-19999-16

Atropine sulfate Agguettant 0,1 mg/ml

Atropine sulfate Agguettant 0,1 mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn
Quy cách đóng gói: Hộp 10 bơm tiêm đóng sẵn x 5ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-21425-18

Nicardipine Aguettant 10mg/10ml

Nicardipine Aguettant 10mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5465-10

Selenium 10micrograms/ml

Selenium 10micrograms/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x10ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-21535-18

Decan

Decan  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 40ml và 25lọ 40ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-10349-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn