JANSSEN-CILAG., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 193 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 10 loại
Yondelis

Yondelis - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-15476-12

Durogesic 50 mcg/h

Durogesic 50 mcg/h - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán phóng thích qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 5 túi nhỏ x 1 miếng dán
Nhà sản xuất: Janssen Pharmaceutica N.V. - BỈ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-19681-16

Doribax

Doribax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shionogi & Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-13741-11

Biafine

Biafine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 46,5g hoặc 93g
Nhà sản xuất: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-9416-09

Evra (Đóng gói: Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium)

Evra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán giải phóng qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 03 miếng
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN1-214-09

Cilest

Cilest - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Cilag., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6695-08

Edurant

Edurant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Janssen - Cilag SpA. - Ý
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN2-647-17

Intelence

Intelence - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 120 viên
Nhà sản xuất: Janssen - Cilag SpA. - Ý
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN1-640-12

Resolor 1mg

Resolor 1mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Janssen-Cilag SpA.-Via C. Janssen - Ý
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN2-60-13

Resolor 2mg

Resolor 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên; hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Janssen-Cilag SpA.-Via C. Janssen - Ý
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN2-61-13

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn