CÔNG TY UNITED PHARMA - VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 97 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 21 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
CEELIN

CEELIN
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml, hộp 1 ch 30ml, hộp 1 ch 60ml sirô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0670-03

Ceelin - 100mg/5ml

Ceelin - 100mg/5ml
Dạng bào chế: Siro uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30ml, 60ml
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5700-08

Enervon

Enervon
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 6 viên, 30 viên, 100 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1176-06

Ferlin

Ferlin
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 10ml, hộp 1 ch 15ml, hộp 1 ch 30ml sirô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0674-03

Ceelin

Ceelin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml, hộp 1chai 30ml siro thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1321-02

Ceelin (Lemon)

Ceelin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 2v, túi giấy 1 vỉ x 2v, túi giấy 1 vỉ x 1v nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2892-05

Ceelin (Orange)

Ceelin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 2v, túi giấy 1 vỉ x 2v, túi giấy 1 vỉ x 1v nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2893-05

Enervon C Filmcap

Enervon C Filmcap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 6v, hộp 1chai 30v, hộp 1chai 100v nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0820-01

Enervon C Filmcap

Enervon C Filmcap
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0528-00

Ferlin

Ferlin
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 30ml, hộp 1chai 60ml sirô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0160-02

Lysivit

Lysivit
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml, hộp 1chai 30ml, hộp 1chai 60ml sirô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0923-03

Nutroplex

Nutroplex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 30ml, 60ml, 120ml siro thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0566-00

Nutroplex

Nutroplex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 30ml, hộp 1chai 60ml, hộp 1chai 120ml sirô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3044-05

Obimin

Obimin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100v, hộp 1chai 30v, hộp 1chai 7 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3045-05

Obimin film tablet

Obimin film tablet
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 7, 30, 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0567-00

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn