CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM M.S.T

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 74 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 10 loại
Actoramin

Actoramin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ X 5 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1312-02

Calcium vitamin C PP

Calcium vitamin C PP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ X 8ống; hộp 2 vỉ X 10 ống 10 ml dd uống
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1039-01

Calcium vitamin D

Calcium vitamin D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: chai 150 ml; 330 ml hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0931-01

Dibencozid 2mg

Dibencozid 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói X 1, 5 g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0934-01

Dibencozid 3mg

Dibencozid 3mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ; 10 vỉ X 10; chai 50; 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0935-01

Kidviton

Kidviton - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml; Hộp 1 lọ 100ml si rô
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0150-02

MST Vitamine C 500mg

MST Vitamine C 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên; 300 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0151-02

Scanneuron

Scanneuron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10; chai 100; 500 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0943-01

Scanneuron

Scanneuron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10; hộp 1chai X 100; chai 500 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1317-02

Vitamin B complex C

Vitamin B complex C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0155-02

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn