CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM SANOFI-SYNTHELABO VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 65 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 12 loại
Calcium corbiere D

Calcium corbiere D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 8 ống 5ml; hộp 3 vỉ x 8 ống 10ml; hộp 1 vỉ x 10 ống 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18763-13

Fumafer B9 Corbiere

Fumafer B9 Corbiere
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ bấm x 25 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1462-04

Magne B6 Corbiere

Magne B6 Corbiere
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên; 1 vỉ x 10 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1524-06

Calcium corbiere

Calcium corbiere - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 8 ống; 1 vỉ x 10 ống; 1 vỉ x 4 ống. ống 5ml, 10ml
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0653-03

Calcium corbiere

Calcium corbiere - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 8 ống 5ml; hộp 1 vỉ x 10 ống 5ml, hộp 3 vỉ x 8 ống 10ml; hộp 1 vỉ x 10 ống 10ml
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19429-13

Calcium fort corbiere 1250mg

Calcium fort corbiere 1250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: lọ nhựa 30 viên nén nhai
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1830-04

Fluor corbiere 0,25mg

Fluor corbiere 0,25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai nhựa 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1831-04

Fumafer Corbiere

Fumafer Corbiere - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ bấm x 25 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1461-04

Magne B6 Corbiere

Magne B6 Corbiere - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 ống; 1 vỉ x 4 ống; 1 vỉ x3 ống10ml ddịch uống
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1178-03

Magnesi B6

Magnesi B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x10; hộp 5 vỉ x10 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0901-01

Fumafer B9 Corbiere kids

Fumafer B9 Corbiere kids - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11140-10

Calcium Corbiere

Calcium Corbiere - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 4 ốngx5ml; 10 ốngx5ml; 24 ốngx5ml; Hộp 4 ống x 10ml; 10ống x 10ml; 24ống x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5467-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn