CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 852 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 92 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Vitamin C 500mg

Vitamin C 500mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên, chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11852-10

Mekomulvit

Mekomulvit
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32572-19

Vitamin C MKP 1000mg

Vitamin C MKP 1000mg
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30692-18

Vitamin C MKP 500mg

Vitamin C MKP 500mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4542-05

Linavina S

Linavina S
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 30 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2555-07

Mekoferrat-B9

Mekoferrat-B9
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23805-15

Mekoferrat

Mekoferrat
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V442-H12-05

Lysinkid

Lysinkid
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100ml sirô
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4532-05

Lysinkid-Ca

Lysinkid-Ca
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 30ml, 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18462-13

Calci - D

Calci - D
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33734-19

Vita C Glucose

Vita C Glucose - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 46 túi nhôm x 24 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33745-19

Tribf

Tribf - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32155-19

Vitamin B1 50mg

Vitamin B1 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên, chai 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32156-19

Mekoferrat-Vita

Mekoferrat-Vita
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10627-10

Mekoamin

Mekoamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml, 110ml, 200ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11844-10

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn