CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 98 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 14 loại
Me2B

Me2B
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22575-15

NeuroDT

NeuroDT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32107-19

Neuronal DNA

Neuronal DNA - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32108-19

Vitamin B1 250mg

Vitamin B1 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nénbao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32109-19

Vitamin B6

Vitamin B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28216-17

Cốm Calci

Cốm Calci - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Gói 50g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21942-14

Vitamin 3B B1-B2-B6

Vitamin 3B B1-B2-B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21426-14

Vitamin C - DNA

Vitamin C - DNA - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21945-14

Cốm calci

Cốm calci - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Túi PE 50g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0062-02

Vitamin B1 10mg

Vitamin B1 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: chai 1500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3141-00

Vitamin B1 10mg

Vitamin B1 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên, 1000 viên nén 10mg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1363-H12-06

Vitamin B2 2mg

Vitamin B2 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V832-H12-05

Vitamin B6 2,5% 1ml

Vitamin B6 2,5% 1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1ml dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3142-00

Vitamin B6 25mg

Vitamin B6 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Nghệ An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V256-H12-05

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn