CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 92 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Timi RoiTin

Timi RoiTin
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ, 24 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V219-H12-06

Calci & Vitamin B1+PP

Calci & Vitamin B1+PP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 ống 5ml dd thuốc uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4921-02

Dariviton

Dariviton - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V271-H12-06

Ginsengton

Ginsengton - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V499-H12-05

Hemozym

Hemozym - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V500-H12-05

Letgo

Letgo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: chai 120 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1177-H12-05

Magnesium B6

Magnesium B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V986-H12-05

Oramulti

Oramulti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V273-H12-06

Phartonic

Phartonic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V502-H12-05

Prucell

Prucell - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V217-H12-06

Vitamin B1 250mg

Vitamin B1 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1127-H12-05

Vitamin B1+B2+B6+PP+C

Vitamin B1+B2+B6+PP+C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3765-00

Vitamin C 500mg

Vitamin C 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang kèm toa hướng dẫn
Quy cách đóng gói: chai 100 viên nang kèm toa hướng dẫn
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4345-01

Vitamin E 400UI

Vitamin E 400UI - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1180-H12-05

Vitenat 400I.U

Vitenat 400I.U - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V220-H12-06

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn