CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ (PP.PHARCO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 142 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 21 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Thio-usarich 600

Thio-usarich 600
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33508-19

Thio-usarich 300

Thio-usarich 300
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33507-19

Richcalusar

Richcalusar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27007-17

Vitamin AD

Vitamin AD - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25759-16

Bezoncase

Bezoncase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: ống 10 viên nén sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1256-02

Calcium D

Calcium D
Dạng bào chế: viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0056-02

Dibencozid 2mg

Dibencozid 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 1, 5g cốm bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0258-02

Edpharcobevifort 250mg

Edpharcobevifort 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên, 50 vỉ x10 viên, hộp 1 tuýp 20 viên nén BĐ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1091-H12-05

Magnesi B6

Magnesi B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 8 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0259-02

NicoTinamid 500mg

NicoTinamid 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10; hộp 1chai 30 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1258-02

PP. Pharco Multivitamin

PP. Pharco Multivitamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: ống 20 viên nén sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1124-02

PP. Pharco Vitamin C

PP. Pharco Vitamin C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: ống 20 viên nén sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1018-01

Smeton

Smeton - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x10 viên, hộp 1chai 100 viên, 200 v. nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1203-H12-05

Vitamin B1, B6, B12

Vitamin B1, B6, B12 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 500 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V35-H12-06

Vitamin C 1000

Vitamin C 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 20 viên; 10 viên sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0879-01

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn