MEGA LIFESCIENCES PTY., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 66 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 10 loại
Nat-B

Nat-B
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18021-14

Meditrol

Meditrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18020-14

Incros

Incros - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 ống 5ml
Nhà sản xuất: Gland Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-11957-11

Nat-D

Nat-D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 50 viênHoặc 150 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-11958-11

Nat-Mag

Nat-Mag - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-12581-11

Vitacap gold

Vitacap gold - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-11960-11

Mebaal 1500

Mebaal 1500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Windlas Biotech Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-11195-10

Mebaal 500

Mebaal 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Windlas Biotech Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-11196-10

Meditrol

Meditrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7744-09

Nat-B

Nat-B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6724-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn