CÔNG TY CỔ PHẦN SPM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 253 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 24 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
MyVita Calcium 500

MyVita Calcium 500
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên; hộp 1 tuýp 20 viên; Hộp 10 vỉ x 2 viên; hộp 20 vỉ x 2 viên; hộp 15 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21971-14

Tiamino

Tiamino - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; 10 vỉ x 10 viên; chai 30 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5596-08

Enpovid 3B

Enpovid 3B
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, chai 500 viên, chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10670-10

Enpovid E400

Enpovid E400
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 vỉ; Hộp 3 vỉ x 10 viên; chai 100 viên; chai 500 viên; chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21448-14

Enpovid A, D

Enpovid A, D
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên; chai 500 viên; chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21729-14

Thiotonic 600

Thiotonic 600 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32219-19

Mypara cold

Mypara cold - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gói thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 2g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21007-14

Mycalcium

Mycalcium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27334-17

Myvita C 1000 mg

Myvita C 1000 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên; tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23874-15

Bodycan

Bodycan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên; tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19604-13

Calci D chewing

Calci D chewing - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 15 viên; hộp 4 vỉ, 10 vỉ, 15 vỉ, 20 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31337-18

Dailyvit multivitamin

Dailyvit multivitamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên, tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19131-13

Dailyvit multivitamin

Dailyvit multivitamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên, tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19131-13

Perubore

Perubore - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên, tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19612-13

Galepo extra

Galepo extra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14523-11

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn