CENEXI SAS

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 35 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 11 loại
Laroscorbine

Laroscorbine
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống tiêm 5ml
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16585-13

Becozyme

Becozyme
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17263-13

Laroscorbine

Laroscorbine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống tiêm 5ml
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16584-13

Bepanthene

Bepanthene - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16583-13

Biotine Bayer 0.5 pour cent

Biotine Bayer 0.5 pour cent - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17264-13

Becozyme

Becozyme - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp hoặc truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 12 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5854-08

Bepanthene

Bepanthene - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4171-07

Biotine Bayer

Biotine Bayer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4172-07

Biotine Roche 0,5 pour cent

Biotine Roche 0,5 pour cent - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 6 ống x 1ml
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4173-07

Laroscorbine

Laroscorbine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch-500mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 ống 5ml
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4174-07

Laroscorbine

Laroscorbine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch-1g/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 ống 5ml
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4175-07

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn