CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 190 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Magnesium - B6

Magnesium - B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32924-19

Vitamin PP 500mg

Vitamin PP 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22243-15

Vitamin PP 50mg

Vitamin PP 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23075-15

Vitamin B1

Vitamin B1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Chai 100 viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13918-11

Vitamin C

Vitamin C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Chai 100 viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13919-11

Atigintong ginseng

Atigintong ginseng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10487-10

B - Coenzyme soft

B - Coenzyme soft - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11189-10

Vistar C 500mg

Vistar C 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên nén sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11200-10

Vitamin A 50.000 IU

Vitamin A 50.000 IU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 15 viên, hộp 10 vỉ x 15 viên, chai 100 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10505-10

B-Complex C

B-Complex C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5162-08

Vistar B

Vistar B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4840-08

Vistar Brown

Vistar Brown - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 5 viên, hộp 1 chai x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4841-08

Vistar C 1000mg

Vistar C 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5529-08

Hapolymin

Hapolymin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2480-07

Vitaluzz

Vitaluzz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên, 20 viên nén sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2482-07

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn