BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 138 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 12 loại
Pharmaton

Pharmaton
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Chai 30 Viên
Nhà sản xuất: Swiss caps AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19023-15

Pharmaton Kiddi

Pharmaton Kiddi
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Pharmaton S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6940-08

Pharmaton Fizzi

Pharmaton Fizzi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: E-Pharm Trento S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-12889-11

Pharmaton Kiddi

Pharmaton Kiddi
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Ginsana S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17846-14

Kiddi Pharmaton

Kiddi Pharmaton
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml;Hộp 1 chai 100ml;Hộp 1 chai 200ml
Nhà sản xuất: Pharmaton S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8570-04

Pharmaton Fizzi

Pharmaton Fizzi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaton S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-7479-09

Kiddi Pharmaton Fizz

Kiddi Pharmaton Fizz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20 viên; hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaton S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-7788-03

Pharmaton

Pharmaton
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaton S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8571-04

Pharmaton

Pharmaton - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Ginsana S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5025-10

Pharmaton (đóng gói: Ginsana S.A, Switzerland)

Pharmaton - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Swiss caps AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9467-10

Pharmaton Fizzi

Pharmaton Fizzi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: E-Pharma Trento Spa - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21584-18

Pharmaton Matruelle

Pharmaton Matruelle - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 viên
Nhà sản xuất: Swiss caps AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9962-10

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn