RAPTAKOS BRETT & CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 35 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 16 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Calcinol Syrup F

Calcinol Syrup F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Chai 60ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5720-08

Minigadine

Minigadine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô trẻ em
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 120ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6792-08

Siderfol

Siderfol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Spectrum Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5722-08

Siderfol liquid

Siderfol liquid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uông
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5721-08

Calcinol Syrup F

Calcinol Syrup F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4575-07

Elixir Neogadine-RB

Elixir Neogadine-RB - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Lọ thuỷ tinh 150ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-3727-07

Calcinol 1000

Calcinol 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10gói 6;7g
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9710-05

Calcinol RB

Calcinol RB
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0566-06

Calcinol syrup F 60ml

Calcinol syrup F 60ml
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 60ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6705-02

Cerelyte

Cerelyte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 5 túi x 12g
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0567-06

Hepatoglobine

Hepatoglobine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 150ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6384-02

Hovitec

Hovitec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xiro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 120ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1976-06

Minigadine

Minigadine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 120ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7585-03

Neogadine

Neogadine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Rượu ngọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 150ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5997-01

Siderfol-RB

Siderfol-RB - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1977-06

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn