BAYER SOUTH EAST ASIA PTE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 130 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 24 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Redoxon Double Action

Redoxon Double Action
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: PT Bayer Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20390-17

Redoxon Double Action

Redoxon Double Action
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: PT Bayer Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6448-08

Laroscorbine

Laroscorbine
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống tiêm 5ml
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16585-13

Becozyme

Becozyme
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17263-13

Berocca Performance

Berocca Performance
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: PT Bayer Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20129-16

Laroscorbine

Laroscorbine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống tiêm 5ml
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16584-13

Berocca Performance Orange

Berocca Performance Orange - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi bọt
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: PT Bayer Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19391-15

Berocca Performance Original

Berocca Performance Original - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi bọt
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: PT Bayer Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19017-15

Berocca Performance Tropical

Berocca Performance Tropical - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi bọt
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: PT Bayer Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19018-15

Bepanthene

Bepanthene - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16583-13

Biotine Bayer 0.5 pour cent

Biotine Bayer 0.5 pour cent - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17264-13

Cal-D-Vita

Cal-D-Vita - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10 viên
Nhà sản xuất: Bayer Sante Familiale - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-1595-06

Supradyn

Supradyn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống x 10 viên
Nhà sản xuất: Bayer Sante Familiale - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9459-10

Berocca Calcium and Magnesium

Berocca Calcium and Magnesium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Bayer Sante Familiale - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7476-09

Elevit Pronatal

Elevit Pronatal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Bayer Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7477-09

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn