MEGA PRODUCTS., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 57 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 11 loại
Calcap

Calcap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 viên; hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0506-06

Cod liver oil forte

Cod liver oil forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10253-05

Enat 100

Enat 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6932-02

Enat 400

Enat 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6933-02

Medicrafts Evening Primrose Oil

Medicrafts Evening Primrose Oil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên; 90 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5548-01

Medicrafts Evening Primrose Oil

Medicrafts Evening Primrose Oil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5549-01

Medicrafts Natural Vitamin E 100

Medicrafts Natural Vitamin E 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7425-03

Medicrafts Natural vitamin E 400

Medicrafts Natural vitamin E 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Chai 30 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7578-03

Nevramin

Nevramin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Interthai Pharm Manufacturing., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6931-02

Tocovit 100

Tocovit 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7426-03

Tocovit 200

Tocovit 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7427-03

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn