CÔNG TY DƯỢC PHẨM B.BRAUN HÀ NỘI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 42 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 20 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose

0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1283-02

0,9% Natri clorid và 5% glucose

0,9% Natri clorid và 5% glucose - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: chai 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1284-02

Dung dịch Ringer Lactat

Dung dịch Ringer Lactat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai nhựa 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1285-02

Glucose 10% 500ml

Glucose 10% 500ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1286-02

Glucose 20% 500ml

Glucose 20% 500ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1287-02

Glucose 30% 500ml

Glucose 30% 500ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1288-02

Glucose 5% 500ml

Glucose 5% 500ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1289-02

Glucose 50% 500ml

Glucose 50% 500ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai nhựa 500ml dd tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0566-03

Natri clorid 0,45%

Natri clorid 0,45% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 500ml dd tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2138-04

Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1290-02

Ringer lactat và 5%glucose

Ringer lactat và 5%glucose - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai nhựa 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1291-02

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10%

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2942-07

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20%

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 250ml, chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2943-07

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30%

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2944-07

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5%

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2945-07

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn