CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 191 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 6 loại
Oresol

Oresol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Gói 20,9g; 27,9g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32125-19

Calci clorid

Calci clorid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 lít, 20 lít, 30 lít
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19097-13

Calci clorid

Calci clorid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 lít, 20 lít, 30 lít
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19097-13

Oresol 27,9g

Oresol 27,9g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 27,9g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V14-H12-06

Oresol hương cam

Oresol hương cam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 40 gói x 5,6 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30671-18

Calci clorid

Calci clorid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can nhựa 20 lít
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3203-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn