CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 852 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 21 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Mekoamin S 5%

Mekoamin S 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 250ml, chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25369-16

Sodium Chloride 0,9%

Sodium Chloride 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 100ml, chai 200ml, chai 250ml, chai 500ml, chai 1000ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24415-16

Sodium Chloride 0,45% & Dextrose 5%

Sodium Chloride 0,45% & Dextrose 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23192-15

Lactate ringer & dextrose 5%

Lactate ringer & dextrose 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21432-14

Sodium chloride 0,9% & dextrose 5%

Sodium chloride 0,9% & dextrose 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 250ml, chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20961-14

Glucose 10%

Glucose 10%
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 100ml, 250ml, 500ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0813-03

Glucose 20%

Glucose 20%
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: chai 250ml, 500ml dịch truyền
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0814-03

Glucose 30%

Glucose 30%
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 250ml, chai 500ml dung dịch tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1388-04

Glucose 5%

Glucose 5%
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 500ml, chai 250ml dung dịch tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3370-00

Glucose 5%

Glucose 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 250ml; 500ml dung dịch tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1485-06

Lactat ringer

Lactat ringer
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 250ml, chai 500ml dung dịch tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4012-01

Mekoamin

Mekoamin
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: chai 250ml, 500ml dịch truyền
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0615-03

Natri clorid 0,45% &glucose 5%

Natri clorid 0,45% &glucose 5%
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: chai 250ml, chai 500ml dịch truyền
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1389-04

Natri clorid 3%

Natri clorid 3%
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 100ml đung dịch tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1084-03

Vita Cglucose

Vita Cglucose
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi PE 24 viên, Hộp 1 túi nhôm 10 viên nén ngậm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4630-01

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn