CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 671 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 4 loại
Glucose

Glucose
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Túi 10 gói x 100g; Túi 5 gói x 200g; Túi 2 gói x 500g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3427-00

Oresol

Oresol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 27,9g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1935-06

Oresol 27,9g

Oresol 27,9g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 27, 9g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4077-01

Oresol

Oresol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 40 gói x 5,63g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2900-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn