NIRMA LIMITED

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 20 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 14 loại
Glucose Intravenous infusion BP (5%w/v)-Nir-5D

Glucose Intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500 ml (Loại nút Nipple Head)
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15998-12

Glucose Intravenous infusion BP (5%w/v)-Nir-5D

Glucose Intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500 ml (Loại nút Euro head)
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15999-12

Glucose Intravenous infusion BP (5%w/v)-Nir-5D

Glucose Intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 1000 ml (Loại nút Nipple Head)
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16000-12

Glucose Intravenous infusion BP (5%w/v)-Nir-5D

Glucose Intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 1000 ml (Loại nút Euro head)
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16001-12

Sodium Chloride intravenous infusion BP (0,9%w/v)-Nir-NS

Sodium Chloride intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500 ml (Loại nút Euro head)
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15100-12

Sodium Chloride intravenous infusion BP (0,9%w/v)-Nir-NS

Sodium Chloride intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500 ml (Loại nút Euro head)
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15556-12

Sodium Chloride intravenous infusion BP (0,9%w/v)-Nir-NS

Sodium Chloride intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 1000ml (Loại nút Euro head)
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14297-11

Sodium Chloride intravenous infusion BP (0,9%w/v)-Nir-NS

Sodium Chloride intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 1000ml (Loại nút Nipple head)
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14298-11

Sodium Chloride intravenous infusion BP (0,9%w/v)-Nir-NS

Sodium Chloride intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 1000ml (Loại nút Euro head)
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14297-11

Sodium Chloride intravenous infusion BP (0,9%w/v)-Nir-NS

Sodium Chloride intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 1000ml (Loại nút Nipple head)
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14298-11

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP-NIR-RL

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP-NIR-RL - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml loại nút Euro Head
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10438-10

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP-NIR-RL

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP-NIR-RL - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml loại nút Nipple Head
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10437-10

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP-NIR-RL

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP-NIR-RL - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 1000ml loại nút Euro head
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10440-10

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP-NIR-RL

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP-NIR-RL - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 1000ml dịch truyền loại nút nipple head
Nhà sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10439-10

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn