CLARIS LIFESCIENCES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 84 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 8 loại
Celemin 10 plus

Celemin 10 plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9535-05

Celemin 5-S

Celemin 5-S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9536-05

Dịch truyền tĩnh mạch Sodium Chloride BP Salnor

Dịch truyền tĩnh mạch Sodium Chloride BP Salnor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 500ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9622-10

NS

NS - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-0,9%
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500 ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2282-06

RL

RL - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500 ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2283-06

Sodium Chloride

Sodium Chloride - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai PE 500ml
Nhà sản xuất: Core Healthcare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5787-01

NS

NS - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14506-12

5D

5D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml
Nhà sản xuất: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Claris Lifesciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4890-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn