CHOONGWAE PHARMA CORP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 47 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 13 loại
5% Dextrose injection

5% Dextrose injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-50g/1000ml
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1782-06

Amigold Injection

Amigold Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 0 chai 250ml; chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8732-04

Choongwae 10% Dextrose injection

Choongwae 10% Dextrose injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-100mg/1000ml
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1783-06

Choongwae 20% Dextrose injection

Choongwae 20% Dextrose injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-200g/1000ml
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1784-06

Choongwae 30% Dextrose injection

Choongwae 30% Dextrose injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-300mg/1000ml
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1785-06

Choongwaeevasol Inj

Choongwaeevasol Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Thùng 10 chai 250ml; 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9530-05

Lactated Ringers & Dextrose Inj

Lactated Ringers & Dextrose Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2275-06

Lactated Ringers injection

Lactated Ringers injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1787-06

Hartmandex

Hartmandex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi polypropylene 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-15265-12

0.9% Sodium Chloride Injection

0.9% Sodium Chloride Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai thuỷ tinh 500ml, chai nhựa 500ml
Nhà sản xuất: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutiacls Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6599-08

10% Dextrose Injection

10% Dextrose Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai thuỷ tinh 500ml, chai nhựa 500ml
Nhà sản xuất: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutiacls Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6600-08

5% Dextrose Injection

5% Dextrose Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai thuỷ tinh 500ml, chai nhựa 500ml
Nhà sản xuất: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutiacls Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6601-08

Choongwae Normal saline injection

Choongwae Normal saline injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-0,9%
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-4382-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn