CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1( PHARBACO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 854 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 11 loại
Calci clorid 10%

Calci clorid 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25287-16

Glucose 30%

Glucose 30% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25804-16

Calci clorid 10%

Calci clorid 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 5 ống x 5ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-029-00

Calci clorid 10%

Calci clorid 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống 5ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V169-H05-04

Glucose 30% 5ml

Glucose 30% 5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 ống x 5ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-031-00

Glucose 30% 5ml

Glucose 30% 5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống 5ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V174-H05-04

Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 5ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V8-H12-04

Oresol 27,9g

Oresol 27,9g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 27, 9g Thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V355-H12-05

Oresol 27,9g

Oresol 27,9g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 27, 9g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4717-05

Oresol 4, 2g

Oresol 4, 2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 4, 2g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V356-H12-05

Oresol 4,2g

Oresol 4,2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 4, 2g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4718-05

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn