LABORATOIRE AGUETTANT

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 35 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 7 loại
Glocose 30% Aguettant

Glocose 30% Aguettant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 12 chai x 500ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN1-0022-02

Natri bicarbonate 1,4%

Natri bicarbonate 1,4% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 12 chai
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1550-06

Osmotang 10%

Osmotang 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 12 chai 500ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8328-04

Osmotang 5%

Osmotang 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 12 chai 500ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8329-04

Potassium Chloride 10%

Potassium Chloride 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-9220-04

Ringer Lactate Aguettant

Ringer Lactate Aguettant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 12 chai 500ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1551-06

Sulfate de magnesium 15% Aguettant

Sulfate de magnesium 15% Aguettant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống 10ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7509-03

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn