GLENMARK PHARM., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 186 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 12 loại
Flusort

Flusort
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-18900-15

Combiwave B 250

Combiwave B 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc hít dạng phun sương
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 200 liều
Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20282-17

Budesma

Budesma - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc hít định liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình 300 liều
Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20518-17

Combiwave FB 100

Combiwave FB 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc hít định liều dạng phun mù
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20170-16

Combiwave FB 200

Combiwave FB 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc hít định liều dạng phun mù
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20171-16

Glemont-IR 10

Glemont-IR 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Glenmark Generics Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18896-15

Momate

Momate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19174-15

Glemont CT 4

Glemont CT 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18312-14

Glemont CT 5

Glemont CT 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18313-14

Ascoril

Ascoril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10170-05

Ascoril

Ascoril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13132-11

Ascoril Expectorant

Ascoril Expectorant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6168-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn