GLAXO WELLCOME S.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 28 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 13 loại
Seretide Evohaler DC 25/250 mcg

Seretide Evohaler DC 25/250 mcg
Dạng bào chế: Thuốc phun mù định liều hệ hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22403-19

Ventolin Inhaler

Ventolin Inhaler
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt qua bình định liều điều áp
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 200 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18791-15

Flixotide Evohaler

Flixotide Evohaler
Dạng bào chế: Thuốc dạng phun mù định liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16267-13

Evoflo Evohaler 25/125mcg

Evoflo Evohaler 25/125mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc phun mù hệ hỗn dịch để hít qua đường miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16264-13

Evoflo Evohaler 25/250mcg

Evoflo Evohaler 25/250mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc phun mù hệ hỗn dịch để hít qua đường miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16265-13

Evoflo Evohaler 25/50mcg

Evoflo Evohaler 25/50mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc phun mù hệ hỗn dịch để hít qua đường miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16266-13

Flixonase

Flixonase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ xịt 60 liều; 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Glaxo Wellcome Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7135-02

Seretide Evohaler DC 25/125mcg

Seretide Evohaler DC 25/125mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch hít qua đường miệng (dạng phun sương)
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21286-18

Seretide Evohaler DC 25/125mcg

Seretide Evohaler DC 25/125mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc phun mù hệ hỗn dịch để hít qua đường miệng
Quy cách đóng gói: Bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15448-12

Seretide Evohaler DC 25/250mcg

Seretide Evohaler DC 25/250mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc phun mù hệ hỗn dịch để hít qua đường miệng
Quy cách đóng gói: Bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14683-12

Seretide Evohaler DC 25/50mcg

Seretide Evohaler DC 25/50mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc phun mù hệ hỗn dịch để hít qua đường miệng
Quy cách đóng gói: Bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14684-12

Ventolin (Đóng gói tại: GlaxoSmithKline Australia Pty., Ltd., Australia)

Ventolin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Huyền dịch xịt qua bình định liều điều áp
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 200 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7689-09

Flixotide Evohaler

Flixotide Evohaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch xịt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-4461-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn