GLAXO OPERATIONS UK., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 40 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 7 loại
Anoro Ellipta

Anoro Ellipta
Dạng bào chế: Thuốc bột hít phân liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 dụng cụ hít chứa 30 liều hít
Nhà sản xuất: Glaxo Operations UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN3-232-19

Avamys

Avamys
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Glaxo Operations UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-12459-11

Relvar Ellipta

Relvar Ellipta
Dạng bào chế: Bột hít phân liều
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 dụng cụ 30 liều hít
Nhà sản xuất: Glaxo Operations UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN3-42-18

Seretide Accuhaler 50/500mcg

Seretide Accuhaler 50/500mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột hít phân liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 dụng cụ hít accuhaler chứa 60 liều hít
Nhà sản xuất: Glaxo Operations UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17041-13

Avamys

Avamys - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình 30, 60 và 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Glaxo Operations UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21418-18

Seretide Accuhaler 50/250mcg

Seretide Accuhaler 50/250mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột hít phân liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 dụng cụ hít accuhaler 60 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Operations UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15447-12

Seretide Diskus

Seretide Diskus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột hít phân liều
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 accuhaler 60 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Operations UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4932-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn