DIETHELM & CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 226 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 10 loại
Flemex

Flemex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-375mg
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0323-06

Flemex

Flemex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 60ml
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5433-01

Flemex

Flemex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xiro-250mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-1816-06

Mysoven Granules

Mysoven Granules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dạng cốm-100mg/5g cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ để pha 60ml
Nhà sản xuất: Greater Pharm., Ltd. Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-1813-06

Mysoven Granules 200

Mysoven Granules 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dạng cốm-100mg/3g cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ để pha 60ml
Nhà sản xuất: Greater Pharm., Ltd. Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-1814-06

Mysovengranules

Mysovengranules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 60gói x 5g
Nhà sản xuất: Greater Pharm., Ltd. Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5430-01

Mysovengranules 200

Mysovengranules 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 60gói x 3g
Nhà sản xuất: Greater Pharm., Ltd. Partnership - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5431-01

Flemex kids

Flemex kids - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml, 1000ml
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8161-09

Flemex-AC

Flemex-AC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 5g
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9190-09

Strepsils Regular

Strepsils Regular - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên, hộp 24 gói x 6 viên, hộp 100 gói x 2 viên
Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5515-08

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn