CÔNG TY UNITED PHARMA - VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 97 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 14 loại
Atussin tablet

Atussin tablet
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10v, bìa 1 vỉ x 4 v, bìa 1 vỉ x 2v nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1214-03

Solmux Broncho

Solmux Broncho
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml, hộp 1chai 60ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0821-01

Atussin syrup

Atussin syrup
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 30ml, hộp 1chai 60ml sirô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2193-04

Atussin syrup

Atussin syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 30ml, 60ml siro thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0563-00

disudrin

disudrin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 15ml, 30ml, 60ml si rô
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3685-05

disudrin

disudrin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô dạng giọt
Quy cách đóng gói: hộp 1chai x 10ml, 15ml si ro dạng giọt
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3686-05

Mucolexin

Mucolexin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 30ml, hộp 1chai 60ml siro thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1322-02

Mucusan

Mucusan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml, hộp 1chai 30ml, hộp 1chai 60ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3040-05

Mucusan suspension

Mucusan suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml, 30ml, 60ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0565-00

Pediasolvan

Pediasolvan
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml, hộp 1chai 30ml, hộp 1chai 60ml sirô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0924-03

Solmux

Solmux - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 25 vỉ x 4 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3689-05

Solmux Broncho

Solmux Broncho - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên, bìa giấy 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0301-06

Solmux Broncho

Solmux Broncho - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml, hộp 1chai 30ml, hộp 1chai 60ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1215-03

Solmux Broncho

Solmux Broncho - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 4 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0730-01

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn