CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OPV

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 15 loại
Ameflu

Ameflu
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1953-04

Ameflu night time

Ameflu night time
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Viên nén dài bao phim. Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0895-03

Ameflu expectorant

Ameflu expectorant
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60ml xi rô
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16960-12

Ametuss 5 cough relife

Ametuss 5 cough relife - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4779-08

Ambroasthma 30

Ambroasthma 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1735-06

Ambroasthma 75

Ambroasthma 75 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1736-06

Ameflu multi symptom relief 60ml

Ameflu multi symptom relief 60ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60ml xi rô
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1419-04

Ameflu night time

Ameflu night time - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60ml xi rô
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1420-04

Bicanthiol 2%

Bicanthiol 2% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml sirô
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0638-06

Broncal

Broncal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1504-06

Broncal

Broncal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 6 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1505-06

Broncemuc-100mg

Broncemuc-100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói bột pha uống
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2209-06

Broncemuc-200mg

Broncemuc-200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói bột pha uống
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2210-06

Opebroncho 100mg

Opebroncho 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1g bột uống
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0657-06

Opebroncho 200mg

Opebroncho 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 2g bột pha uống
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0658-06

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn