CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 151 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 9 loại
Thuốc hen P/H

Thuốc hen P/H
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 125ml; 250 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25947-16

Thuốc ho P/H

Thuốc ho P/H
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 90ml; Hộp 1 lọ x 100ml, Hộp 1 lọ x 125ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25450-16

Thuốc hen P/H

Thuốc hen P/H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 480 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25449-16

Thuốc ho P/H

Thuốc ho P/H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21755-14

Thuốc hen P/H

Thuốc hen P/H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 250ml, lọ 125ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V703-H12-10

Thuốc ho P/H

Thuốc ho P/H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V828-H12-10

Thuốc ho P/H

Thuốc ho P/H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V704-H12-10

Thuốc ho P/H

Thuốc ho P/H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V828-H12-10

Thuốc ho P/H

Thuốc ho P/H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1259-H12-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn