CÔNG TY ROUSSEL VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 109 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 7 loại
Desalmux

Desalmux
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 3 g
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28433-17

Casalmux P

Casalmux P - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18836-13

Desalmux

Desalmux - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32346-19

Rocamux

Rocamux
Dạng bào chế: Thuốc bột uống 250 mg
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 2g
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-19166-13

Casalmux

Casalmux
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 2g
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24506-16

Ambroxol RVN

Ambroxol RVN - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26489-17

Eprazinone RVN

Eprazinone RVN - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30792-18

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn