CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 703 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 13 loại
Carflem

Carflem
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23201-15

C.C.Nol

C.C.Nol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29978-18

Picymuc

Picymuc
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 18 gói, 30 gói x 2g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24442-16

Pymecodion

Pymecodion
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13987-11

Movabis 5mg

Movabis 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên; Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32198-19

Tatanol Codein

Tatanol Codein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32575-19

Albutol

Albutol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống, hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31327-18

Amxolmuc

Amxolmuc
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25378-16

Movabis 10mg

Movabis 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 4 vỉ x 7 viên, hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 1 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26419-17

Movabis 4mg

Movabis 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên; Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30707-18

Pymecodion

Pymecodion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2199-06

Ambroxol

Ambroxol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13971-11

Picymuc

Picymuc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 18 gói, 30 gói thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11875-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn