CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 852 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 45 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Disolvan

Disolvan
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33737-19

Rodilar

Rodilar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32152-19

Terpin-Codein

Terpin-Codein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32153-19

Disolvan

Disolvan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml, 60ml, 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31309-18

Rodilar

Rodilar
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4225-01

Mekomucosol

Mekomucosol
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hôp 30 gói x 1,0g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30682-18

Disolvan

Disolvan
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml, hộp 1 chai 60ml, hộp 1 chai 100ml dung dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14487-11

Disolvan

Disolvan
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4426-07

Terpin Cophan 15

Terpin Cophan 15
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2985-05

Eramux 50mg

Eramux 50mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2782-05

Bé ho Mekophar

Bé ho Mekophar
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: hộp 24 gói 3g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10620-10

Terpin Mekong

Terpin Mekong
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10636-10

Toptussan

Toptussan
Dạng bào chế: Hộp 1 lọ 24 viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 24 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14504-11

Actacridin DM

Actacridin DM
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100ml dung dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3522-05

Meko Allergy f

Meko Allergy f
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12499-10

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn