CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 671 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 28 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Mahimox

Mahimox
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 30 túi x 2g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32069-19

ANC

ANC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml, 60 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32057-19

Kidtecat

Kidtecat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 14 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32067-19

Mycomucc

Mycomucc
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 2 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27212-17

Massoft

Massoft
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26338-17

Tosren DM

Tosren DM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml; chai 100 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27217-17

Epfepara Codeine

Epfepara Codeine
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29935-18

Bangren

Bangren - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28176-17

J cof

J cof - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 ml; hộp 1 chai 50 ml; hộp 1 chai 60 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dịch vụ y tế Hưng Thành - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27430-17

Tidipluxin

Tidipluxin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên; lọ 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25334-16

Bluecap

Bluecap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23100-15

Terpin-Codein F

Terpin-Codein F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược TW Mediplantex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20490-14

Bluecap

Bluecap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3218-00

Bluecap M

Bluecap M - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang hạt cải
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang hạt cải
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1625-04

Dextromethorphan 5mg

Dextromethorphan 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ x 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4070-01

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn