CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT HÀ NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 32 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 5 loại
Olexon S

Olexon S
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml, hộp 1 chai 90ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Quốc tế NS. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34494-20

Carsakid

Carsakid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống, 25 ống, 30 ống , 40 ống x 5ml; Hộp 1 chai 125ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35636-22

Lingasol Drop

Lingasol Drop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35637-22

Sallet

Sallet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml; Hộp 1 lọ 100ml, 150ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Quốc tế NS. - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34495-20

Zinkast

Zinkast - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 7 gói, 14 gói, 20 gói, 28 gói, 30 gói x 1g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-59-20

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn