CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 471 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 15 loại
Coldko

Coldko
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22731-15

Bổ phế Nam Hà Chỉ khái lộ

Bổ phế Nam Hà Chỉ khái lộ
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ nhựa 125 ml; Hộp 1 lọ thủy tinh x 125 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28674-18

Codeforte

Codeforte
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 125ml siro thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V810-H12-05

Codeforte

Codeforte
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29015-18

Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ

Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 ml; hộp 1 lọ 125 mi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26913-17

Acetylcysteine

Acetylcysteine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2708-05

Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ

Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml, 125ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V1-H12-14

Codeforte

Codeforte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10v, hộp 1 lọ 30v, hộp 50 vỉ x 10v nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2504-04

Codeforte

Codeforte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-9938-10

Salbutamol 2mg

Salbutamol 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0425-03

Salbutamol 4mg

Salbutamol 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0726-03

Siro Natussal

Siro Natussal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30ml siro thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2992-00

Terpin codein

Terpin codein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 400 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3747-05

Terpin - Codein

Terpin - Codein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 400 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11415-10

Salbutamol 2mg

Salbutamol 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5356-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn